Newsletter
Downloads

F(ab) - Anti-Lambda

Sort by

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda, Mouse ads-BIOT

Size: 0.5 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda, Mouse ads-FITC

Size: 0.5 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda, Mouse ads-PE

Size: 0.25 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda, Mouse ads-UNLB

Size: 0.5 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda-BIOT

Size: 0.5 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda-FITC

Size: 0.5 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda-HRP

Size: 1.0 mL (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda-PE

Size: 0.25 mg (Soft Flow Bioscience)

Goat F(ab’)2 Anti-Human Lambda-UNLB

Size: 0.5 mg (Soft Flow Bioscience)